WHATSAPP

Brekingsdefecten

Het oog is een optisch systeem dat lijkt op een camera. Licht en beelden die van buitenaf komen, worden gebroken in het hoornvlies (de buitenste transparante laag van het oog) en de lenslaag en bereiken het visuele punt op het netvlies. In een normaal oog worden de stralen die van buitenaf komen, gebroken in het hoornvlies en de lens en vallen ze in het visuele centrum, waardoor een duidelijk beeld ontstaat. In sommige gevallen kunnen, afhankelijk van de structuur van het hoornvlies, de lens en het oog, beelden niet duidelijk op het netvlies worden gevormd.

Bijziendheid

Het ontwikkelt zich als gevolg van het focussen van de stralen die van buiten komen voordat ze het gezichtspunt bereiken. Het treedt op als gevolg van de lange anteroposterieure as van het oog of wanneer de breking van het hoornvlies en de lens verandert. Omdat het aanpassingsvermogen bij bijziende ogen erg laag is, moet de persoon een bril gebruiken om ver te kunnen zien.

Astigmatisme

Het treedt op wanneer het brekingsvermogen van het hoornvlies in twee loodrechte assen verschillend is, waardoor het beeld in verschillende vlakken wordt gebroken. Het kan variëren afhankelijk van de structuur van het hoornvlies en de lens. Astigmatisme veroorzaakt reflectie en wazig zicht op alle afstanden. Astigmatisch zicht kan worden vergeleken met het beeld gevormd door scheve spiegels in circussen.

Hypermetropie

Het ontwikkelt zich als gevolg van het focussen van de stralen die van buitenaf achter het visuele punt komen. Het treedt op vanwege de korte anteroposterieure as van het oog of wanneer de breking van het hoornvlies en de lens verandert. Het aanpassingsvermogen in hypermetrope ogen is hoog. Mensen met een lage mate van hypermetropie kunnen normaal zien door zich aan te passen, maar de ogen worden snel moe. Bij hoge hypermetropie zijn zowel het zicht veraf als dichtbij verminderd.

Presbyopie (leeftijdsgerelateerde stoornis van het gezichtsvermogen)

Het is het verlies van flexibiliteit van de lens als gevolg van veroudering en als gevolg daarvan de verslechtering van het zicht dichtbij. Het begint op de leeftijd van 35-40 en vordert continu tot de leeftijd van 60 jaar.

Keratoconus

Het is het dunner worden van een deel van het hoornvliesoppervlak en naar voren uitsteken. Deze mensen kunnen niet duidelijk zien met een bril. Ze kunnen contactlenzen gebruiken die speciaal zijn geproduceerd op basis van de graad van de ziekte. In zeer gevorderde graden kan een hoornvliestransplantatie, keratoplastiek genaamd, nodig zijn.

Bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en presbyopie zijn algemene refractieafwijkingen van het oog. Hoewel deze brekingsfouten afzonderlijk in het oog kunnen voorkomen, kunnen er samen meer dan één brekingsfout optreden. De brekingsfout kan in één oog of beide optreden. Afgezien hiervan kunnen speciale brekingsfouten optreden als gevolg van defecten aan het hoornvlies en de lens. In één oog kunnen er, samen met een brekingsfout, defecten zijn in het hoornvlies, de visuele laag van de lens of de oogzenuw. Daarom moeten mensen met refractieafwijkingen elk jaar regelmatig oog- en fundusonderzoek ondergaan. Als er een vermoeden bestaat van oogverschuiving of visuele beperking bij kinderen, moet oogcontrole zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Zelfs als er geen probleem is, moeten oogonderzoeken worden gedaan rond de leeftijd van 4 jaar.

Er zijn veel alternatieven voor mensen met refractieafwijkingen om duidelijk te zien.

• Ze kunnen een bril gebruiken.
• Ze kunnen contactlenzen gebruiken.
• Ze kunnen alle of een deel van de brekingsfouten wegwerken met excimeerlaserbehandeling.