WHATSAPP

Excimer-Laser

LASIK TECHNIEK

Lasik (Laser assisted in situ keratomileusis) is de meest populaire excimer laser techniek. Dit is te danken aan het snelle herstel van functionele gezichtsscherpte. De uiteindelijke resultaten verschillen niet van de oppervlakkige technieken.

Met een microkeratoom wordt een lamellaire flap gesneden in het hoornvlies. Dit geschiedt onder druk, waardoor zeer nauwkeurig de gewenste dikte kan worden verkregen. Een normale flapdikte is rond de 120 micrometer. De flap zit aan een zijde vast, waardoor deze als een soort klepje opzij kan worden gelegd. In het onderliggende steunweefsel (stroma) wordt computer gestuurd de hoornvlies vorm geremodelleerd met excimer laser, om de gewenste brilsterkte in het hoornvlies aan te brengen. De behandeling vindt plaats onder locale verdoving met druppels.

De lange termijn resultaten zijn voorspelbaar en stabiel. Het herstel is snel: na enkele uren is doorgaans de meeste irritatie verdwenen en het zicht functioneel. Volledig herstel en stabilisatie duurt enige maanden, maar normal functioneren en werken is doorgaaans binnen 24 uur mogelijk.

Bezwaar van deze techniek is de verhoogde kwetsbaarheid van het oog door de lamellaire flap en de verslechtering van traanfilm. Bij sommige beroepen en sporten, alsmede bij droge ogen kan deze behandeling worden ontraden.PRK staat voor Photo Refractive Keratectomie. Bij PRK wordt het bovenste beschermlaagje van het hoornvlies (epitheel) weggehaald met alcohol. Daarna behandelt de oogarts met de laser het hoornvlies tot de juiste sterkte is verkregen.

CORRECTIE ZONDER HOORNVLIESFLAPJE

Binnen de PRK-ooglasertechniek bieden we twee varianten aan: LasekPRK en Trans PRK. Trans PRK is de meest geavanceerde van de twee en kan iets grotere afwijkingen corrigeren. Lasek PRK is wat voordeliger en geeft ook een prima resultaat.

▪ LasekPRK is een betrouwbare techniek die wereldwijd wordt toegepast. Het is een van de oudere ooglasertechnieken en de langetermijnresultaten zijn voorspelbaar en stabiel. Bij Lasek PRK weken we het bovenste laagje van het hoornvlies los met alcohol en schuiven het met een borsteltje of spateltje opzij.

▪ TransPRK is een doorontwikkeling van Lasek PRK, waarbij het epitheellaagje met laser wordt weggehaald. De arts hoeft het oog dan niet meer aan te raken, wat de behandeling makkelijker te ondergaan maakt.

PRK IETS VOOR U?

PRK is erg geschikt voor mensen die niet in aanmerking komen voor een Lasik behandelingen omdat bijvoorbeeld hun hoornvlies te dun is om een flapje in te maken. Het is de minst kostbare ooglaserbehandeling. Bij deze behandeling moet u wel een week vrij kunnen nemen van uw werk of andere bezigheden om te herstellen.

PRK-OOGLASEREN STAP VOOR STAP

1. Uw oog is voor de behandeling verdoofd met druppels en u ligt op een behandeltafel. De oogarts verwijdert het meest oppervlakkige cellaagje van uw hoornvlies met alcohol (LasekPRK) of met laser (TransPRK).

2. Vervolgens verwijdert de oogarts een minuscule hoeveelheid hoornvliesweefsel.

3. Na de behandeling spoelt de oogarts uw hoornvlies. U krijgt een zachte contactlens over het hoornvlies om het oog te beschermen en om het branderige en schrale gevoel te verminderen.

4. Na 3 of 4 dagen is het bovenste laagje van het hoornvlies genezen en verwijderen we de contactlens.

HERSTEL NA EEN PRK-OOGLASERBEHANDELING

Afhankelijk van de behandeling zijn uw ogen 3 tot 5 dagen geïrriteerd. Dit komt omdat het oppervlakte van uw hoornvlies nog niet helemaal glad is. De eerste week na de behandeling is uw zicht nog niet zo goed. We raden u aan om die week vrij te nemen. Ook autorijden is dan nog niet mogelijk. Vanaf een week na de behandeling kunt u in principe weer aan het werk.

PRK / LASEK

*langst bewezen behandeling
*meest eenvoudige techniek
*zeer voorspelbare resultaten
*snel herstel

PRK/Lasek stap voor stap

De verschillen tussen PRK, Lasek zijn zo gering dat wij ze als een groep bespreken.

- PRK staat voor Photo Refractive Keratectomy,

- Lasek staat voor Laser Assisted Sub Epithelial Keratectomy,

Het kenmerkende aspect van alle twee is dat de lasercorrectie plaats vindt direct onder het oppervlakte laagje van het hoornvlies. Met deze lasertechniek kan bijziendheid (myopie), verziendheid (hypermetropie) en cilinderafwijkingen (astigmatisme) worden gecorrigeerd.

Stap 1

Verdovende oogdruppels worden in het oog gebracht om het oog gevoelloos te maken. Het oog wordt gedesinfecteerd en afgedekt met een steriele doek. Een ooglidhouder zorgt ervoor dat het te behandelen oog geopend blijft. Het andere oog is afgedekt.

Stap 2

Bij PRK wordt het meest oppervlakkige beschermende cellaagje (epitheel) verwijderd. Hierbij kunnen diverse technieken worden gebruikt: het kan worden losgeweekt met alcohol of het wordt met een klein spateltje of borsteltje voorzichtig van het hoornvlies afgeschraapt, waarna het wordt verwijderd.

Bij Lasek wordt het laagje opzijgeschoven na met alcohol te zijn losgeweekt,

Het onderliggende hoornvliesweefsel is daarna klaar voor behandeling.

Stap 3

De oogarts controleert vervolgens nogmaals de instellingen van de laser en wijst de patiënt op het lampje waarnaar hij/zij moet kijken.

Stap 4

In zeer korte tijd verwijdert de computergestuurde excimerlaser een minuscule hoeveelheid hoornvliesweefsel. Het licht van de excimerlaser heeft een golflengte van 193nm (Ultraviolet gebied van het spectrum) en corrigeert door verdamping de kromming van het hoornvlies met een nauwkeurigheid van 0,25 micron, ofwel 1/4000 millimeter.

Stap 5

Als de laserbehandeling voltooid is spoelt de oogarts het hoornvlies. Een zachte contactlens wordt op het hoornvlies aangebracht ter bescherming en vermindering van het ongemak (branderig en schraal gevoel). Het onderliggende epitheel geneest in ongeveer 3 a 4 dagen, waarna de contactlens kan worden verwijderd.

HERSTEL NA DE INGREEP

Er zijn grote verschillen in de manier waarop patiënten herstellen van de lasertechnieken. De onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de genezingsprocessen.

PRK/Lasek/Epilasik Lasik
Napijn Matig tot hevig. Lichtschuwheid. Grote individuele Verschillen. Minimaal tot gering
Herstel van het zicht 2-4 weken 1-2 dagen
Stabiliteit van het zicht 1-3 maanden, soms 3-6 maanden 1 week tot 3 maanden, soms 3 tot 9 maanden
Contactlens ter bescherming Eerste 4 dagen Meestal niet nodig
Gaan werken Na 1 week, soms langer Na 1-2 dagen
Voorzorg na ingreep 6maanden bescherming tegen UV licht 6-12 maanden ogen kwetsbaar


NAZORG

Na de behandeling spreken we met u controlemomenten af om het herstel op te volgen. U kan zelf bijdragen aan een vlot herstel van ooglaseren door volgende richtlijnen voor nazorg op te volgen.

▪ Niet in de ogen wrijven na de behandeling. Deppen rond het oog met een tissue mag wel.

▪ Oogdruppels gebruiken. De druppels bevorderen de genezing van het oogoppervlak en minimaliseren de kans op infecties. Na de behandeling leggen we u duidelijk uit hoe u de oogdruppels toedient.

▪ Was steeds uw handen voordat u oogdruppels gebruikt of met de vingers de omgeving rond het oog aanraakt.

▪ 2 weken geen zwembad of sauna gebruiken.

▪ 4 weken na de ingreep geen make-up gebruiken.

▪ Tot 1 jaar na de behandeling een zonnebril met goede UV-filter gebruiken bij blootstelling aan ultraviolet licht (fel zonlicht, skivakantie, zeilvakantie).