WHATSAPP
Sayfa Başına Dön

Excimer Laser

Miyop, hipermetrop, astigmatizma gibi kırma kusurlarının tedavisinde kullanılan yaygın yöntem Excimer laser yöntemidir.

Günümüzde Excimer Laser tedavisinde iki teknik uygulanmaktadır.

1 - Yüzeysel tedaviler. (PRK-LASEK)

2 - Daha derine yapılan tedaviler (LASİK)

Düşük dereceli kırma kusurlarında ve kornea kalınlığı Lasik yöntemi için yeterli olmayanlarda tercih edilecek olan tedavi yöntemidir.Yüzeysel Tedaviler

Korneanın en dış tabakası olan epitelin kazınarak ortaya çıkan yüzeye laser uygulanmasıdır.

İşlemin bitiminde yüzeyin daha hızlı ve kolay iyileşebilmesi ve rahatsızlığın azaltılması amacıyla birkaç gün kontakt lens takılır. Yüzey iyileşmesi tamamlanıncaya kadar ( 48-72 saat ) görme bir miktar bulanıktır.

Derine Uygulanan Tedaviler

Yüksek dereceli kırma kusurlarına da uygulanabilmesi, görsel iyileşmenin hızlı olması ve işlem sonrası rahatsızlıkların daha kısa sürmesi ( 6-8 saat ) gibi avantajları nedeniyle günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

Lasik yönteminde kornea yüzeyindeki ince bir tabaka kaldırıldıktan sonra laser uygulanmakta ve işlem bitiminde kaldırılan tabaka tekrar yerine örtülmektedir.

Kimlere uygulanır

- 18 yaşını doldurmuş olanlara katarakt veya kataraktın başlangıç safhası olan nükleer skleroz olmadığı sürece üst yaş sınırı yoktur.

- Son iki yıl içerisinde gözlük derecesinde 0.50 üzerinde değişiklik olmayanlar.

- Yapılan detaylı muayene ve tetkikler sonrasında göz yapısı uygun bulunanlar ve işlemi engelleyecek bir göz hastalığı ( keratokonus, katarakt,glolcom,diabetik retimpati vs )olmayanlar.

- 10.0 diopttriye kadar miyopisi olanlar.

- 6.00 dioptriye kadar hipermetropisi olanlar.

- 6.00 dioptriye kadar astigmatı olanlar.

- Kornea kalınlığı yeterli olanlar.

- Romatizma ve bağdokusu hastalığı olmayanlar.

Laser Tedavisi Öncesi

Gözün Excimer laser tedavisi için uygun olup olmadığının anlaşılması ve göze en uygun ve güvenli laser yönteminin planlanabilmesi için yapılan muayene ve tetkikleri içerir.

En az laser işleminin kendisi kadar önemli bir aşamadır.

Muayene gelmeden önce yumuşak lenslerin 2 gün , sert ve göz geçirgen lenslerin iki hafta takılmamış olması gerekir.

Laser Muayene

Görme keskinliği ve kırma kusurunun derecesi belirlenir. Göz tansiyonu ölçülür. Gözün ön ve arka bölümleri detaylı bir şekilde incelenir.

Laser Tetkikler

- Gözün en bölümündeki saydam tabaka olan korneanın topografik ( eğim ve yükseklik ) haritası çıkarılır.

- Pakimetrik yöntem ile korneanın kalınlığı ölçülür. Kornea kalınlığı uygulanacak laser yönteminin belirlenmesinde en önemli parametrelerden biridir.

- Pupilumetre ile göz bebeğinin karanlık ve aydınlıktaki çapı ölçülür.

- Wave front analiz yöntemi ile gözün saydam ortamlarında olabilecek düzensizlikler değerlendirilir.

Yapılan tetkikler ve muayene sonuçları birlikte değerlendirilerek gözün laser için uygun olup olmadığını ve uygun ise hangi yöntemin seçileceğine karar verilir.

Tedavi Aşaması

Excimer laser tedavisi kısa süren ve hasta açısından zorluğu olmayan bir yöntemdir. Tedaviye aç gelinmesi gerekmemektedir. Yalnızca göz makyajı yapılmaması ve aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların içilmemesi istenmektedir.

Laser odasına girdiğinizde özel laser yatağına sırt üstü uzanmanız istenecek ve gözlerinizin sadece göz damlası ile uyuşması sağlanacaktır. Gözünüze steril bir örtü örttükten sonra işlem sırasında gözünüzü kırpmamanız için özel bir aletle göz kapaklarınız aralanacaktır.

Tedavi bittikten sonra gözler bandajlanmamaktadır.

Tedavi Sonrası

Tedavi tamamlandıktan yaklaşık 30 dk sonra kontrol muayenesi yapılır ve sonrasında hasta evine gönderilir.

Lasik yönteminde tedaviden bir süre sonra başlayan 6-8 saat süren yanma batma ve sulanma olur. İlk gün araba kullanmamanız, gözlerinizi ovuşturmamanız ve gözünüze su kaçırmamanız gerekir. Tedavinin ertesi gününde görme büyük oranda normale dönmektedir.

PRK yönteminde ise bu süreler yaklaşık 2-2.5 gündür.

Tedaviden sonra Lasik yönteminde yaklaşık 3 hafta süre ile çeşitli göz damlaları kullanılır. PRK yönteminde ise 6-8 hafta damla kullanmak gerekir.

Günümüzde insanlar daha konforlu yaşam arayışındadırlar. Birçok kişi kontakt lens ve gözlüklerinin kendilerini sınırladığını düşünmektedir ve onların yardımı olmadan iyi görmeyi arzulamaktadır. Teknolojideki büyük gelişmeler sayesinde Excimer laser retraktif cerrahisi bu amaca ulaşmayı sağlayan en yaygın ve etkili yöntemdir. Son 10 yılda dünyada Excimer laser uygulaması 50 milyonu aşmış bulunmaktadır.

Gelişmiş teknolojik cihazlar yardımı ile iyi eğitilmiş ve deneyimli hekimler tarafından uygulanan Excimer laser tedavilerinde son derece tatminkar sonuçlar alınmaktadır.